Pobačaji u Hrvatskoj od 2000. do 2016. godine

Pobačaji u Hrvatskoj. Te dvije riječi koje mnogima kad ih čuju izaziva nelagodu. No, ovo nije tekst u kojem ću se baviti zašto je to tako. Ovdje možete vidjeti službene informacije o broju pobačaja u Hrvatskoj od 2000. godine do 2016. godine prikazane putem preglednih grafova.

Na pisanje ovog članka sam se odlučio jer sam mišljenja da mnogi zapravo ne znaju o kakvim brojevima/veličinama se ovdje radi. Grafove i podatke ću pokušati pokazati što jednostavnije. Naravno, svi prikazani grafovi o pobačajima se temelje na službenim podacima preuzetima sa HZJZ

 

Legalni pobačaji u Hrvatskoj

Legalni pobačaji su svi oni koje je žena zatražila na vlastiti zahtjev. Pobačaj, ili abortus, je u Hrvatskoj dopušten pod određenim okolnostima.

Tako se propisuje da se “slobodno” može obaviti do 10-tog tjedna trudnoće. Nakon 10 tjedna trudnoće moguće je izvršiti pobačaj ali samo pod uvjetima koje predviđa zakon.

Za sve one koji se žele pobliže upoznati s tim zakonom on se nalazi ovdje.

Prvi graf nam pokazuje broj legalnih pobačaja od 2000. godine.

Pobacaji legalni 2000 2016 1

Trend pada broja pobačaja je izrazito vidljiv. Tako možemo vidjeti da je 2000. godine bilo približno 7500 pobačaja da bi taj broj tijekom 2016. godine pao na “samo” 2500.

Drugim riječima, imamo pad za više od 66% u tom razdoblju! Možda bi bilo to bolje predočiti sljedećim grafom:

Pobacaji legalni 2000 2016 2

Ovdje vidimo samo podatke za 2000 i 2016. godinu. Sad je puno vidljivija ta razlika od 66% pada u 16 godina.

Pogledajmo sada sljedeći graf na kojem je prikazana promjena broja abortusa u postocima za svaku godinu u odnosu na prethodnu godinu.

Pobacaji legalni 2000 2016 3

Vidimo da je bilo dosta velikih promjena tijekom godina. Čak je tijekom 2006. i 2011. godine došlo do malog porasta u broju. Ali, generalno je vidljivo da je u većini godina uvijek bio pad broja pobačaja. Dodajmo tom grafu i liniju koja će predstavljati prosječan pad broja pobačaja.

Pobacaji legalni 2000 2016 4

Ako pogledamo prosječnu vrijednost kretanja (ravna plava isprekidana crta) onda vidimo da smo u prosjeku imali godišnji pad od 6%.

Kad bi uzeli tu prosječnu vrijednost i primijenili je na dostupnim podacima za predviđanje do 2021. godine onda bi imali ovakvo kretanje:

Pobacaji legalni 2000 2016 52

Do 2021. godine broj abortusa bi trebao pasti na oko 1800. Ovo predstavlja već vrlo veliki pad ako bi usporedili sa početkom ovog stoljeća.

 

Spontani pobačaji u Hrvatskoj

Spontani pobačaji su oni koji su se dogodili spontano. Nije bilo nikakvog “vanjskog” utjecaja. I oni prate silazni trend.

Pobacaji spontani 2000 2016 1

Tako imamo smanjenje od 2666 koliko ih je bilo 2000. godine do svega 944 koliko ih je bilo 2016. godine. I u ovom slučaju bi mogli reći da je smanjenje oko 65%. Možda je to najbolje predočiti sljedećim grafom:

Pobacaji spontani 2000 2016 2

Ovdje vidimo samo podatke za 2000 i 2016. godinu. Sad je puno vidljivija razlika od 65% pada u 16 godina.

Sljedeći graf pokazuje promjenu broja godišnjih spontanih abortusa iskazano u postocima u odnosu na prijašnju godinu.

Pobacaji spontani 2000 2016 3

I ovdje vidimo da je bilo nekoliko godina u kojima smo imali povećanje spontanih abortusa. Generalno, prosječno, kretanje nam zapravo govori da imamo godišnji pad. U početku je godišnji pad bio oko 3-4% da bi sada već bio oko 10%.

 

Ostali pobačaji u Hrvatskoj

Ostali pobačaji su svi oni koji su morali biti izvršeni zbog zaštite zdravlja žene. Osim njih, u ovu kategoriju spadaju i oni pobačaji koji se ne mogu klasificirati.

Pobacaji ostali 2000 2016 1

Zanimljivo je to što je očigledno da trend kod ove kategorije ne prati silazne trendove prijašnjih kategorija pobačaja. Čak vidimo da je dolazilo do povećanja broja od 2006 do 2012 godine.

Možemo zaključiti da se njihov broj tijekom godina kretao dosta podjednako. Dokaz tome je i činjenica da ih je 2000. godine bilo 3670 da bi 2016. godine ih bilo 3440.

Pobacaji ostali 2000 2016 2

Ako gledamo trend zadnje 4 godine onda ipak vidimo određenu silaznost. Međutim, očigledno je da broj pobačaja iz ove kategorije zapravo predstavlja određenu konstantu. Zbog toga – mogli bi reći da će broj ove vrste pobačaja uvijek biti oko brojke 3000-4000.

Kao što sam rekao – ne želim iznositi nikakve stavove oko ovih brojki. Ovdje sam jednostavno htio predočiti neke informacije za koje sam uvjeren da mnogi ne znaju.

Svidjelo vam se? Podijelite i sa drugima…Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

You may also like...